Szanowni Państwo,

informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i realizujemy projekt pt. „Wzrost konkurencyjności Spółki BGK INVEST poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 3.5 Bon na doradztwo.

 

Projekt polega na specjalistycznym doradztwie gospodarczym. Dzięki temu firma, BGK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ planuje rozwój przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1. Podniesienie efektywności zarządzania Spółką dzięki:

a. Stworzeniu Długofalowej Strategii Rozwoju firmy

b. Optymalizacji procesów w oparciu o rozwiązania IT

2. Wzrost konkurencyjności dzięki optymalizacji kosztów

3. Ekspansja na nowe rynki / nowe produkty

Specjalistyczne doradztwo gospodarcze Projekt zakłada realizację 1 zadania – zakup specjalistycznych usług doradztwa gospodarczego, w zakresie: Tworzenia strategii rozwoju pozwoli to na znaczne zwiększenie efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, podnosząc poziom zarządzania w firmie. Optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej pozwoli to na większą kontrolę finansową nad procesami w firmie a przede wszystkim wzrost efektywności finansowej i rentowności. Wdrażania nowych usług i produktów Wnioskodawca planuje wprowadzenie na rynek nowych usług oraz wprowadzenie usług na nowe rynki.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie efektywności zarządzania spółką oraz możliwe będzie wejście na nowe rynki wraz z nowymi produktami.

Całkowita wartość projektu wynosi: 227 304,00 PLN

Współfinansowanie UE w kwocie: 147 840,00 PLN